Domus Vista billeder

Billeder fra by-orientering omkring Domus Vista 21. maj 2019

Alle billeder er taget af Ernst Poulsen, Amager  OK.