PLYS 2015 - Program

Peder Lykke Skolen og Amager Orienteringsklub byder velkommen til orienteringsstævne på Amager Fælled.


Bemærk det meget korte interval mellem starttiderne, som skal overholdes! Stil jer derfor klar ved den store O-skærm ved fremkald senest 20 min. før jeres starttid! For sent ankomne klasser stiller sig også ved den store O-skærm og afventer instruks fra stævneleder om ny starttid.

Påklædning

Husk, at der aldrig er noget, der hedder dårligt vejr i orienteringssporten, så klæd jer på efter vejrfor-holdene. Husk et par gode løbesko, et par lange sportsbukser og en T-shirt. Medbring en tør skifte-bluse og en lun trøje/jakke til efter løbet, da kroppen hurtigt nedkøles.


Medbring et stykke frugt, madpakke og en drikkedunk med vand, så kroppen restitueres med det samme.

Startprocedure


Arrangører

Frivillige orienteringsløbere fra Amager Orienteringsklub


Stævneleder: Erik Nielsen, tlf. 2069 2437


Banelægger: Jette Viborg Sørensen


Banekontrollant: Rolf Andersen


Start: Jan Bartnik, Annemette Hansen, Jette Viborg Sørensen


Mål: Rolf Andersen


Beregning og resultater: Vera Mullerova og Erik Nielsen

Tid

Onsdag den 7. oktober 2015 kl. 12.00 – 14.00 for 7., 8. og 9. klasserne.


Sted

Amager Fælled - Mødested og stævneplads er indgangen til fælleden ved rundkørslen for enden af Grønjordsvej - se også kortet (klik her).


Ankomst og registrering

Når klassen ankommer til stævnepladsen, bedes alle holde sig bag afskærmningen med sort/gule snitsling (plasticstrimler), indtil klassen kaldes frem af en start-official 10 min. før klassens starttid.


Ved fremkald får klassens lærer udleveret


     • en deltagerliste med elevernes navne og nummeret på den elektroniske brik (SportIdent - SI), som eleven skal bruge til kontrol af besøg ved posterne,

     • en kuvert med SI-brikker til udlevering til eleverne,

     • en plasticsæk til indsamling af affald, når I forlader stævnet.


Den afkrydsede deltagerliste afleveres sammen med de overskydende brikker fra elever, der ikke er mødt, til den official, der har ansvaret for registrering og fremkald.


5 min. før klassens starttid går alle elever ind i startboksen, hvor hver elev får udleveret et kort med alle poster. Her vil en start-official give en kort instruktion til konkurrencen og starte klassens løb.Valgfri poster

Der startes klassevis, og alle elever fra samme klasse starter samtidig.

Se klassens starttid nedenfor og navnelister under "Startlister"


Når eleverne er startet, går klassens lærer til målstedet for at hjælpe med aflæsning og tilbagelevering af SI-brikker.


Hver elev får udleveret et kort med 25 poster indtegnet. Posterne er nummereret fra 31-54 + Mål og er  placeret rundt om på fælleden.


Posterne består af en trefløjet skærm på et metalstativ påmonteret elektronisk kontrolenhed. Se billede til højre.Postkontrol


Posterne opsøges i valgfri rækkefølge. Kvittering for postbesøg sker med SI-brikken i SportIdent-enheden på poststativet. Se billede til højre.


Postenheden kvitterer for besøget med lyd og lys. Det er elevens eget ansvar at registrere korrekt. Klippetangen skal kun bruges, hvis den elektroniske enhed svigter. Klip i så fald i ét af felterne på kortet.


Hver elev skal altså finde så mange poster som muligt inden for 45 minutter. Kun én registrering af hver post tæller med i resultatet. Poster, der registreres senere end 45 minutter efter start, tæller ikke med.


Elever, der bruger længere tid end 45 minutter, fratrækkes 1 point pr. påbegyndt minut, de er for sent i mål.Beregning af resultat

Når en elev har passeret MÅL-posten, går eleven til resultat-beregningen, hvor elevens SI-brik aflæses og elevens resultatark udskrives. Dette sker automatisk ved aflæsning af brikken.


Når alle elever fra samme klasse er i mål, beregnes klassens gennemsnitlige antal poster pr. elev.


Når alle klasser er i mål, bliver resultatlisten udarbejdet og resultatet offentliggjort.


Vinderen er den klasse, der har registreret flest poster i gennemsnit pr. elev i løbet af de 45 minutter.Lærernes rolle

Din opgave som klassens lærer er at udvise en god sportsånd med din klasse, holde styr på din klasse, sørge for at møde- og starttiderne overholdes, og hjælpe med aflæsning af resultaterne og tilbagelevering af Si-brikker.Husk at informere eleverne om, at det på ingen måde er tilladt at flytte eller fjerne poster! Dette vil medføre diskvalifikation og er bortvisningsgrund.Husk også at samle alt affald op efter jer i den udleverede affaldssæk!


Starttider

7.u - 12.10, i mål senest 12.557.v - 12.15, i mål senest 13.007.x - 12.20, i mål senest 13.058.u - 12.25, i mål senest 13.108.v - 12.30, i mål senest 13.158.x - 12.35, i mål senest 13.209.u - 12.40, i mål senest 13.259.x - 12.45, i mål senest 13.30


Vel mødt til Amagers supersejeste skole-o-stævne i 2015