Salg af kort

Salg af kort


Alle kort tilhører Amager OK og er omfattet af gældende dansk lov om ophavsret.

Betingelser for brug af skolekort

Skolegårdskort og skolenærkort kan frit anvendes af de skoler, som har betalt for fremstilling af kortene.

Betingelser for brug af øvrige kort

Ved lån af kortfil eller ved egen kopiering efter masterkort gælder, at dette kun må ske for et nærmere angivet og aftalt arrangement.

Umiddelbart efter arrangementet forpligter arrangøren sig til at slette alle forekomster af den lånte kortfil.

En lånt kortfil eller købte masterkort må ikke genbruges ved en senere lejlighed. For hvert nyt arrangement skal ny aftale indgåes, og ny kortfil eller masterkort vil blive fremsendt.

Ved egen kopiering købes indledningsvis det nødvendige antal kort til priser som angivet nedenfor. Arrangøren fremstiller heraf de nødvendige masterkort, der kopieres i.h.t. nedenstående priser.

Betaling sker ved indbetaling på MobilePay 90807 eller ved overførsel til klubbens konto i Arbejdernes Landsbank, reg nr. 5325, konto nr. 0247612. 

Priser ved køb af brugsret til AMOKs kort:

Klubber eller medlemmer under DOF


Øvrige brugere uden for DOF

A3: kr. 15,00 pr. stk. + porto og forsendelse

A4: kr. 10,00 pr. stk. + porto og forsendelse

Lån af kortfil: kr. 5,00 pr. print

Egen kopiering: køb af masterkort (A3 eller A4) +   kr. 5,00 pr. kopi


A3: kr. 20,00 pr. stk. + porto og forsendelse

A4: kr. 15,00 pr. stk. + porto og forsendelse

Kortfil udlånes ikke

Egen kopiering: køb af masterkort (A3 eller A4) +   kr. 5,00 pr. kopi

Bestilling af kort

Send en mail til info@amagerok.dk med oplysning om hvilket kort, du ønsker at købe og antal.