Dragør - Program 2018

Dragør Ungdomsskole og Amager Orienteringsklub byder velkommen til Naturløb i Dragør.

Løbet er en del af skolernes idrætsdag og samtidig skolemesterskab for 7. og 8. klasserne.

Tid

Onsdag den 20. juni kl. 08.30 – 12.30

Mødested

Mødestedet er Havnens Hus, Prins Knuds Dæmning 1

Start og mål

Start og mål er samme sted

Løbsområde

Dragør Havn. Klik her for at se hele løbskortet

Dagens forløb

08.30:

Alle 7. klasser møder på havnefronten til velkomst, praktisk info og introduktion til o-løb


08.45:

Start på 45 minutters pointløb for 7. klasserne


09.00:

Alle 8. klasser møder på havnefronten til velkomst, praktisk info og introduktion til o-løb


09.15:

Start på 45 minutters pointløb for 8. klasserne


09.50:

7. klassernes pointløb slutter


10.20:

8. klassernes pointløb slutter


10.30:

7. klassernes 4-mands stafetløb starter


11.00:

8. klassernes 4-mands stafetløb starter


11.30:

7. klassernes stafetløb slutter


12.00:

8. klassernes stafetløb slutter


12.15:

Præmieoverrækkelse ved Borgmester Eik Bidstrup

Posterne

Hver post er en trefløjet skærm på et metalstativ. På toppen er der en elektronisk kontrolenhed og en klippetang (se billede til højre)

Elektronisk brik

Alle elever får udleveret en elektronisk brik til at stemple posten (se billede til højre). Kontrolenheden lyser og giver lyd ved korrekt stempling (se billede til højre).


HUSK at stemple i alle de poster, I finder. Hvis enheden hverken lyser eller giver led, skal I klippe i kanten af kortet med den røde klippetang.

Pointløb

Alle elever fra samme klasse starter samtidig. Klassernes starttider fremgår af tabellen til højre.


Eleverne bestemmer selv, i hvilken rækkefølge de vil finde posterne, men hver elev må højst bruge 45 minutter. For hvert påbegyndt minut, tiden overskrides, fratrækkes der 5 point fra det indsamlede pointtal.

Stafetløb

Hvert hold består af 2 piger og 2 drenge. Rækkefølgen, man løber i, må holdet selv bestemme.


Hvis holdet ikke er fuldtalligt, f.eks. mangler en pige eller en dreng, må en elev af samme køn som den manglende løber gerne løbe 2 ture. Man må også gerne "låne" en løber fra en anden klasse af samme årgang.


Hvert hold får udleveret en plastpose med 4 kort med holdnummer og turnummer printet på bagsiden (eksempel ”27-2” = hold 27 og 2. tur) og en seddel med plads til at skrive navnet på hver af de 4 løbere. Sedlen udfyldes og afleveres inden start.


I posen ligger også en SI-brik, som er stafetten for løbet. Første løber tager SI-brikken. Der er samlet start for 1. tur for hele årgangen.


Stafetskiftet sker umiddelbart efter sidste post, der har nr. 100. I skifteområdet afleverer første løber SI-brikken til næste løber, der begiver sig ud på ruten på sit eget kort. Samme procedure for 2. og 3. tur.


Når 4. turs løber har stemplet post 100, løber eleven til MÅL, hvor der stemples i MÅL-enheden, og holdet er færdigt.

Starttider,

stafet

Alle 1. turs løbere fra holdene fra 7. klasse starter kl. 10.30.           Alle 1. turs løbere fra holdene fra 8. klasse starter kl. 11.00.

Resultater

pointløb

Resultatet beregnes automatisk, når I aflæser jeres brik. Det sker lige efter, I har passeret Mål.


Vinderne er den dreng og pige, der har samlet flest point sammen på kortest tid.


Bedste klasse er den, der har flest points i gennemsnit pr. elev. Har 2 klasser lige mange points, vinder hurtigste klasse.

Resultater

stafetløb

Første hold i mål for hvert klassetrin med alle poster i den korrekte rækkefølge er vinder af stafetløbene. 

Post med skærm og SportIdent-enhed

Elektronisk SI-brik

Stemplng med brik i kontrolenhed

Arrangører


Amager OK

Stævneleder: Erik Nielsen, Skole-Orienterings Koordinator, tlf. 2069 2437, email: en@runamok.dk

AMOK Team

Rolf Andersen, Jette Viborg, Flemming Sparre, Gert Nielsen, Hans Bendtsen, og Erik Nielsen

Dragør Ung-domsskole

Christoffer Søe, Skoleleder, tlf.: 2964 5208, Email: christos@dragoer.dk

Martin Rybner Nielsen, tlf. 3010 1064

DOF

Laura Sørensen, Skole-Orienterings Konsulent, Dansk Orienterings-Forbund (DOF)

Email: ls@do-f.dk

Vel mødt til Dragørs supersejeste o-stævne i 2018