Skolenærkort

Skolenærkort

Kortene er tegnet efter ISSOM og beregnet til brug af skoler til orienteringsløb som led i idrætsundervisningen. Alle kort er i A4. Kortenes målestok varierer fra 1:2.000 til 1:4.000.

Salg af kort

Kortene tilhører Amager OK med copyright efter gældende regler. Skolerne kan dog frit bruge deres egne nærkort. Anden brug tilladt efter aftale med AMOK - se også "Salg af O-kort" klik her.

Navn:

Nordens Plads

Målestok:

1:4.000

Version:

Marts, 2017

Betalt af:

Frederiksberg Ungdomsskole

AMOK-22-ØST

Navn:

Landbohøjskolen

Målestok:

1:3.000

Version:

Foråret, 2017

Betalt af:

Frederiksberg Ungdomsskole

AMOK-23-ØST

Navn:

Lindevangsparken

Målestok:

1:2.000

Version:

September, 2016

Betalt af:

Frederiksberg Ungdomsskole

AMOK-18-ØST

Navn:

Frb. Center

Målestok:

1:2.500

Version:

Marts, 2017

Betalt af:

Frederiksberg Ungdomsskole

AMOK-19-ØST

Navn:

Idrætsparken

Målestok:

1:4.000

Version:

Maj, 2017

Betalt af:

Frederiksberg Ungdomsskole

AMOK-24-ØST

Navn:

Langhøjparken

Målestok:

1:2.500

Version:

December, 2016

Betalt af:

Langhøjskolen, Hvidovre

AMOK-25-ØST

AMOK-28-ØST

Navn:

Dragør Gamle By & Havn

Målestok:

1:4.000

Version:

Februar, 2017

Betalt af:

Dragør Undomsskole

AMOK-27-ØST

Navn:

Dragør Skole Syd

& Lunden

Målestok:

1:3.000

Version:

Februar, 2017

Betalt af:

Dragør Undomsskole


Navn:

Reventlowparken

Målestok:

1:3.000

Version:

Marts, 2017

Betalt af:

Findveji

AMOK-27-ØST

Navn:

Kongelundsfortet

Målestok:

1:1.000

Version:

September, 2016

Betalt af:

Findveji


AMOK-10-ØST